Graving

Vi gjør det meste innen gravearbeid og tar både små og store oppdrag. Vi har bred erfaring med de flerste typer gravearbeider.Arve Bergli utfører de fleste type oppdrag, bla:

•Nye røranlegg og reparasjon/rehabiliteringsarbeid på vann og avløpsledninger.

•Graving for kabler.

•Drenering for bolig,hytte og næringsbygg.

•Utgraving av tomter, tilbygg, garasje og lignende.

•Graving for vei - og parkeringsanlegg.

•Planeringsarbeide.

•Grøntanlegg, kantstein, belegningsstein, støttemur, ferdigplen og lignende.

•Transport av stein og jordmasser