Prosjekt Hol - Moslåttvegen
Herregårdstein leveres som fargemix hvor to farger er blandet i selve steinen. Steinen kan også leveres fra
enkelte avdelinger i rene fargeblandinger hvor flere ensfargede stein er blandet på samme pall.