Vann & Avløp

Vårt FIRMA HAR BRED ERFARING NÅR DET GJELDER UTFØRELSE AV STØRRE ANNLEGG INNENFOR VANN OG AVLØPSTEKNIKK I SAMARBEIDE MED KOMMUNER OG ENTREPENØRER. Her finne du også masse nyttige tips!!!Vi vet hvor viktig det er å være raskt på stedet......

En vannlekkasje eller en avløpsblokkering vil som regel  føles svært ubehagelig.
Ta kontakt med oss dersom du mistenker at noe er galt.
En samtale kan både gi deg og oss nyttig informasjon om
hvordan problemet kan løses. 
Arve Bergli har spesialisert seg på arbeider med vann-og avløpsledninger
og har årelang erfaring.
Vi har maskiner og utstyr til å utføre både enkle og krevende arbeider.
Solid økonomi og årelang erfaring gir deg som kunde konkurransedyktige
priser.

 

Problemer med vannrøret?

Her er noen nyttige tips :

"Suser" det i vannrøret ditt, har du plutselig fått mindre vannmengde i røret,
eller har du bare fått dårligere trykk på vannet.
Dette er ofte tegn på at du kan ha en vannlekkasje på rørene i bakken
utenfor huset ditt.
Dersom du over en lengre periode registrerer stadig dårligere vanntrykk-og
mengde vil dette ofte være grodde rør eller grodd tilknyttnigspunkt
på hovedledning.
Dersom du mister vannet ditt fullstendig en kald vinterdag,
kan dette også skyldes frossne rør. 
Vi bemerker alikevel at det alltid vil være fornuftig å ta kontakt
med vannverket der du bor for å høre
om de har registret feil på hovedledningen i ditt område.

Vi hjelper deg gjerne med å reparer ditt vannrør, men du må gjerne også
ringe oss for å få svar på dine spørsmål.

 

Problemer med avløpsrøret ?

Her er noen nyttige tips :

"Bobler" det i avløpet, går vannet tregt ned, eller kommer vannet rett og
slett tilbake og ut av avløpet?
Ja da har du problemer med avløpet ditt.
Du bør umiddelbart sørge for at vannforbruket ditt stoppes
-husk alt vann du bruker skal tilbake til avløpet ditt -dersom du har
en blokkering på avløpet vil vannet "slå"
tilbake helt til forbruket slutter.
I en leilghet hvor du ikke har kontroll over andres forbruk,
kan dette få fatale konsekvenser.
Uansett varsle naboene så fort du kan og slå av hovedstoppekranen til boligen,
eller boligkomplekset dersom du har muligheten til dette.
Ved problemer med avløpsledninger vil vi nesten alltid velge å sende en "spylebil" til deg.
Denne vil sørge for å åpne
avløpet ditt igjen.
Vår operatør vil ofte kunne fortelle deg om det foreligger mistanke om feil på røret.
Dersom vi mener at du har en skade på avløpet bør det foretas en rørinspeksjon
med skriftlig rapport.
"Rørinspeksjon av avløpsledninger" Denne vil fortelle både deg og oss om problemets art,
men også hvor skaden er.
En slik rapport vil nesten alltid være nødvendig før en eventuell utbedring kan skje.